خود را بیازمایید

در وب سایت Bliviarbejde.dk قادر خواهید بود با سنجش قابلیت های شنوایی تان، یک پروفایل شنوایی شخصی برای خود ایجاد کنید. این پروفایل می تواند به شما کمک کند موقعیت هایی که در آنها ممکن است مشکل شنوایی داشته باشید را تشخیص دهید. با کلیک کردن بر روی پروفایل، می توانید به اطلاعاتی درباره شنوایی و سمعک ها و همین طور چگونگی مراقبت از شنوایی خود دست پیدا کنید. لطفا توجه داشته باشید که این تست سنجش شنوایی، جایگزین سنجش شنوایی که توسط پزشک انجام می شود، نمی باشد.

تست: "معذرت می خوام، چی گفتید؟"