Testirajte se

Bliviarbejde.dk Vam nudi mogućnost da se testirate i da kreirate svoj lični slušni profil. Taj profil može Vam pomoći da izdvojite situacije u kojima postoji mogućnost pojave problema u vezi sa Vašim sluhom. Klikom na profil možete pristupiti informacijama u vezi sa sluhom i slušnim pomagalima, kao i savjetima o tome kako da učinite nešto za svoj sluh. Imajte u vidu da ovaj test ne služi kao zamjena za test sluha kojeg provodi Vaš ljekar.

Test "Oprostite, šta ste rekli?"