آشنایی با Bliviarbejde.dk 

Bliviarbejde.dk وب سایتی است که به مسائل شنوایی و زندگی کاری می پردازد. Bliviarbejde.dk مختص افرادی است که گمان می رود ممکن است به ضعف شنوایی دچار باشند و همین طور افرادی که سابقه بروز چنین اختلالاتی را داشته باشند. در وب سایت Bliviarbejde.dk اطلاعاتی در زمینه مشکلاتی که ممکن است بواسطه ضعف شنوایی در زندگی کاری تان بروز کند و چگونگی غلبه بر این مشکلات، ارائه شده است. چنانچه شما یک کارفرما، مشاور اشتغال، مددکار اجتماعی، نماینده اتحادیه اصناف، نماینده ایمنی یا چیزی از این دست هستید، در این وب سایت به اطلاعاتی در رابطه با نحوه فراهم کردن محیط کاری مطلوب برای کارمندان یا کارگران دارای ضعف شنوایی و همین طور درک ماهیت ضعف شنوایی دست پیدا خواهید کرد. ممکن است این اطلاعات برای اعضای خانواده یا همکاران افراد دارای ضعف شنیداری نیز سودمند واقع شوند.