Ukratko o web-lokaciji Bliviarbejde.dk

Bliviarbejde.dk je web-lokacija posvećena temama u vezi sa sluhom i profesionalnim životom. Bliviarbejde.dk je namijenjena osobama koje pretpostavljaju da imaju oštećenje sluha, kao i osobama kod kojih je takvo oštećenje već dijagnosticirano. Na Bliviarbejde.dk naći ćete informacije o poteškoćama sa kojima se možete susresti u profesionalnom životu vezano uz oštećenje sluha te kako se te poteškoće mogu prevazići. Ako se nalazite u ulozi poslodavca, savjetnika za zapošljavanje, socijalnog radnika, predstavnika sindikata, referenta za sigurnost i slično, naći ćete informacije o tome kako da stvorite kvalitetne radne uslove za zaposlene sa oštećenim sluhom, kao i steći uvid u probleme osoba koje pate od gubitka sluha. Ove informacije mogu biti od koristi i interesa članovima porodice ili kolegama osoba sa oštećenim sluhom.