Om Bliviarbejde.dk

Bliviarbejde.dk er en hjemmeside, der handler om hørelse og arbejdsliv. Bliviarbejde.dk henvender sig til dig, der har en idé om, at du måske har nedsat hørelse, eller til dig som allerede ved, at du har det. På Bliviarbejde.dk har du adgang til viden om, hvilke barrierer hørelsen kan udgøre i arbejdssammenhænge og hvordan disse barrierer overvindes. Hvis du er arbejdsgiver, jobkonsulent, sagsbehandler, tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant eller lignende, kan du fx læse om, hvordan du skaber gode forhold for medarbejdere med nedsat hørelse, og du kan få indblik i, hvad det vil sige at have et høretab. Denne viden kan også være af stor nytte og interesse for fx pårørende eller kolleger til én med nedsat hørelse.