اهداف ما

Bliviarbejde.dk وب سایتی است که به مشکلاتی که افراد دارای ضعف شنیداری در زندگی کاری خود با آنها روبرو هستند، می پردازد. بنابراین هدف Bliviarbejde.dk این است که اطلاعاتی در رابطه با شنوایی فراهم کرده و از این طریق افرادی که مستعد ضعف شنوایی تشخیص داده می شوند را یاری کند و همین طور انگیزه لازم برای انجام دادن اقدامات مقتضی را به آنها القا نماید.  هدف دیگر ما این است که کارفرمایان، همکاران و اعضای خانواده را با ماهیت ضعف شنوایی آشنا کرده و چند راه حل ساده ارائه نماییم.