Naši ciljevi

Bliviarbejde.dk se fokusira na probleme koje osobe sa oštećenjem sluha mogu doživjeti u svom profesionalnom životu. Svrha web-lokacije Bliviarbejde.dk je da obezbijedi informacije o sluhu koje mogu pomoći određenoj osobi da prepozna potencijalni gubitak sluha te da takvoj osobi pruži inspiraciju i motivaciju za poduzimanje potrebnih mjera. Naš cilj je također da poslodavcima, kolegama i članovima porodice omogućimo uvid u probleme osoba sa oštećenjem sluha te da predložimo nekoliko jednostavnih rješenja.