Anonimnost

Test je u potpunosti anoniman. Vaši odgovori služe samo za Vaše lične potrebe. Preko testnog profila dobićete pristup informacijama koje mogu da Vas motiviraju i inspiriraju na poduzimanje sljedećeg koraka ako Vaši odgovori ukažu na gubitak sluha.