خوش آمدید Bliviarbejde.dk به

  • آیا بعد از یک روز کاری معمول، بیش از حد احساس خستگی می کنید؟
  • آیا در شنیدن صحبت های دیگران در پشت تلفن مشکل دارید؟
  • آیا پیام های شفاهی یا قول و قرارها را به درستی متوجه نمی شوید؟
  • آیا اعضای خانواده گله مندند که صدای تلویزیون را زیاد بلند می کنید؟

در صورتی که پاسخ شما به هر کدام از موارد فوق ''مثبت' است، شما از ضعف شنوایی رنج می برید.

 

شنوایی و محل کار