Bliviarbejde.dk Sözlüğü

İşitme testi (Høreprøve)

İşitme testi, genellikle farklı seslerin gönderildiği kulaklıkların kullanımıyla yapılmaktadır. Bu sesleri duyduğunuzda belirtmeniz istenecektir. Hangi sesleri duyabildiğinizi inceleyerek testi yapan doktor ya da teknisyen, genel işitme düzeyinizi değerlendirebilecektir.

Odyogram (Audiogram)

İşitme testinin sonucu bir odyograma kaydedilir. Odyogram, kişinin işitme kaybı seviyesinin grafiklerle anlaşılır biçimde gösterilmesini sağlayan bir koordinat sistemidir.

Özel danışman (Specialkonsulent)

Ülkenin birçok yerinde özel danışmanlar bulabilirsiniz. Belediyelerin verdiği bir hizmet olan özel danışmanlar, işitme bozukluğu olan kişilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. Çok sayıdaki görevleri arasında, çeşitli mevcut yardım fırsatlarını koordine etmek bulunmaktadır. Özel danışmanlar, işyerinde iletişim, okul ve iş için yardımcı teknolojilerin elde edilmesi, parasal desteğin aranması, tercüman hizmetlerinin parasının karşılanması, kurslar, işitme kaybının kabullenilmesi vs. ile ilgili sorunlarda size yardımcı olabilirler.

Bulunduğunuz belediyede özel danışman yoksa iş merkezinizle ya da İşitme enstitüsü/İletişim merkezi'yle görüşebilirsiniz. Belediyenizde herhangi bir özel danışman olup olmadığımı görmek için burayı tıklatın.

İşitme enstitüsü/İletişim merkezi (Høreinstitut/Kommunikationscenter)

İşitme enstitüleri ve iletişim merkezleri, işitme bozukluğuna ve diğer engellere sahip kişiler için özel eğitim ve danışmanlık merkezleridir. İşitme enstitüleri ve iletişim merkezleri tarafından sağlanan hizmetler, herkese açıktır ve insanlara, çevreleriyle iletişim ve etkileşim için ek fırsatlar sağlamayı amaçlamaktadır. Burada, işitme yardımcı cihazlarını kullanma, işitmeyle ilgili yardımcı teknolojiler için desteğe başvurma, işitme teknikleriyle ilgili kurslar vs. için yardım bulabilirsiniz.

Odyolojik birim /İşitme kliniği (Audiologisk afdeling/Høreklinik)

Bir odyolojik birim ya da işitme kliniğinde, işitmeyle ilgili sorunları olan kişilere yardım sunulmaktadır. Burada sunulan hizmetler arasında işitme testleri, işitme yardımcı cihazları takma parçaları ve işitme yardımcı cihazlarının kullanımının öğretilmesi gösterilebilir.

Özel servis sağlayıcı (Privat forhandler)

Bir doktorun işitme yardımcı cihazı önermesinden sonra, işitme yardımcı cihazınızı ücretsiz olarak bir devlet hastanesinden almaya ya da yetkili bir özel kurumdan satın almak için devlet sübvansiyonu almaya karar vermeniz gerekmektedir.

Kişisel yardım (Personlig assistance)

İşitme bozukluğu gibi kalıcı engellere sahip bireyler, çalışma sırasında kişisel yardım almak için devlet fonlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Kişisel yardım, toplantılar ya da kurslar (örneğin) tercümanlık hizmetini de içerebilir.

Yazılı çeviri hizmetleri (Skrivetolkning)

Yazılı tercüman, işitme bozukluğuna sahip kişilerin, ekrandan bilgileri okuyarak takip etmesi için söylenen her şeyi bir bilgisayara yazarak iletişim sağlar. Yazılı çeviri hizmetleri, toplantılar, kurslar, önemli konferanslar, sosyal etkinlikler vs. sırasında kullanılabilir.

İşaret dili çeviri hizmetleri (Tegnsprogstolkning)

İşaret dili tercümanları, söylenen her şeyi işaret diline çevirerek iletişim sağlarlar. Bu hizmet, doğal olarak işitme bozukluğuna sahip kişinin işareti dilini anlıyor olmasını gerektirmektedir. İşaret dili tercüman hizmetleri, toplantılar, kurslar, önemli konferanslar, sosyal etkinlikler vs. sırasında kullanılabilir.

İşitme yardımcı cihazı (Høreapparat)

İşitme yardımcı cihazları, bir mikrofon, yükseltici ve hoparlörden oluşmaktadır. Çalışma şekli, konuşmacının mikrofona konuştuğu ve sesin yükseltilip hoparlörlerden verildiği PA sistemine benzer.

Üç tür işitme yardımcı cihazı bulunmaktadır: Kulak arkasına takılan işitme yardımcı cihazları ya da BTE'ler, kulak içi işitme yardımcı cihazları ya da ITE'ler ve tamamen kanal içi işitme yardımcı cihazları ya da CIC'ler. Bu terimler, cihazın görünümüne ve takıldığı yere göre kullanılmaktadır. İşitme yardımcı cihazları, en ciddi işitme kaybına sahip kişilerin bile gereksinimlerini karşılayacak şekilde kullanılabilmektedir. İşitme yardımcı cihazı asla 'normal' işitmenin yerini alamayacak olmasına karşın, sağladığı ses üretimi birçok kişi için çok yardımcı olmaktadır.

İşitmeyle ilgili yardımcı teknoloji (Høretekniske hjælpemidler)

İşitmeyle ilgili yardımcı teknolojiler, tek başına ya da bir işitme yardımcı cihazıyla birlikte kullanıldığında, bireylerin özel durumlarda ya da özel koşullar altında daha iyi duymalarına yardımcı olan çok çeşitli ürünleri kapsamaktadır.

İşitmeyle ilgili yardımcı teknolojiler arasında, endüksiyon halkası sistemi, FM sistemleri, ses yükselticili telefonlar vs. gösterilebilir.

Endüksiyon halkası sistemi (Teleslynge)

Endüksiyon halkası sistemi, sesi yükseltmek ve doğrudan işitme yardımcı cihazına kablosuz sinyaller göndermek için kullanılan bir cihazdır. Bu nedenle endüksiyon halkası sistemleri, ses kaynağı uzaktan duyulduğunda ya da akustiğin kötü olduğu yerlerde ya da yüksek arka plan gürültü seviyesinin olduğu yerlerde kişinin daha iyi duymasına yardımcı olabilmektedir. Endüksiyon halkası sistemi, bir televizyona, radyoya, bilgisayara vs. bağlanabilir. Ayrıca toplantılar ya da eğitim oturumlarında (örn.) mikrofona bağlanabilir.

Eğer işitme yardımcı cihazınızda bir telecoil (telebobin) varsa endüksiyon halkası sistemini kullanabilirsiniz ('T' ya da 'M-T' programı). İşitme yardımcı cihazı, bir endüksiyon halkası sistemine bağlı olduğunda bu programa ayarlanmış olmalıdır. Endüksiyon halkası sistemleri, çeşitli kamu kurumlarında, kiliselerde ve sinemalarda bulunmaktadır.

FM sistemi (FM-system)

FM sistemi, örneğin bir mikrofondan gelen sinyalin, radyo yayın kulesinden gelen sinyalleri alan FM radyo ile aynı şekilde kullanıcının işitme yardımcı cihazına alınmasını sağlayan bir kablosuz yayın birimidir. Alıcı, işitme cihazına bağlı bağımsız bir birimken, verici, genellikle masaya, konuşmacının yakasına ya da kullanıcının eline konabilecek, elde taşınabilir küçük bir mikrofondur. Bazı FM sistemleri, farklı türlerdeki telefonlara, kulaklıklara, stereo sistemlere ve alarmlara bağlanabilmektedir.

Telefonlar (Telefoner)

İşitme bozukluğuna sahip bazı kişiler, konuşmanın sessiz ortamlarda yapılması ve hattaki kişinin net konuşması koşuluyla normal telefonları kullanabilmektedir. Alıcıdaki sesi yükselten, yükselticili telefonlar da mevcuttur. Birçok FM sistemi, sabit telefonlara ya da cep telefonlarına bağlanabilmektedir.

Sinyal sesleri/zil sistemleri/titreşimli çalar saat (Signallyde/ringeanlæg/vibratorvækkeure)

Yangın alarmı uyarı sinyali ya da telefon, kapı ya da çalar saatin çalması gibi farklı türlerdeki sinyalleri fark edebilmek önemlidir. Daha yüksek ses çıkartma ya da birime yanıp sönen ışıklar ya da titreşim cihazları takmak yoluyla bu durumlarda farklı yardımcı teknoloji cihazları kullanılabilir. Bu tür yardımcı teknoloji örnekleri arasında aşağıdakiler gösterilebilir: 

  • Titreşimli çalar saatler: İşitme bozukluğuna sahip kişileri uyandırmak için çalmak yerine titreşen çalar saatler.
  • Işık cihazları: Kapı/telefon çaldığında ya da başka benzeri durumlarda görsel bir sinyal (yanıp sönen ışık yoluyla) gönderen bir sistem.