Bliviarbejde.dk واژه نامه

سنجش شنوایی (Høreprøve)

سنجش شنوایی معمولا با به کارگیری هدفونهایی انجام می‌شود که صداهای گوناگون از طریق آنها فرستاده می‌شوند. از شما خواسته خواهد شد هنگام شنیدن این صداها علامت بدهید. پزشک یا تکنیسینی که سنجش را انجام می‌دهد با بررسی صداهایی که شما قادر به شنیدنشان هستید می‌تواند شنوایی کلی شما را ارزیابی کند.

نمودار شنوایی (Audiogram)

نتیجه سنجش شنوایی در یک نمودار شنوایی ثبت می‌شود. نمودار شنوایی عبارت است از یک سیستم هماهنگ که نمودار روشنی از میزان کم‌شنوایی فرد را ارائه می‌نماید.

مشاور ویژه (Specialkonsulent)

متخصصین و مشاورین زیادی را در نقاط مختلف کشور آماده ارائه خدمات به شما هستند. مشاوران ویژه که از طریق شهردارایها خدمات می‌دهند به کسانی که ضعف شنوایی دارند مشاوره رایگان می‌دهند. آنها کارهای بسیاری انجام می‌دهند مانند هماهنگ کردن فرصتهای گوناگون موجود برای کمک. مشاوران ویژه می‌توانند به شما در زمینه مشکلات مربوط به ارتباط در محیط کار، دریافت فناوری کمکی برای مدرسه و محل کار، درخواست پشتیبانی مالی، تامین هزینه خدمات ترجمه، دوره‌های آموزشی، پذیرش و کنار آمدن با ضعف شنوایی و مانند اینها کمک کنند.

اگر مشاور و متخصصی در محله تان وجود ندارد، می توانید با مرکز کاریابی یا مرکز ارتباطات / موسسه شنوایی تماس بگیرید. برای آنکه ببینید آیا فرد مشاور و متخصصی در محله تان وجود دارد یا خیر، در اینجا کلیک کنید.

موسسه شنوایی/مرکز ارتباط (Høreinstitut/Kommunikationscenter)

موسسه‌های شنوایی و مراکز ارتباط عبارتند از مراکز ویژه آموزش و مشاوره برای کسانی که ضعف شنوایی یا معلولیتهای دیگر دارند. خدمات موسسه‌های شنوایی و مراکز ارتباط برای همگان در دسترس است و هدف آنها عبارت است از فراهم نمودن فرصتهای بیشتر ارتباط و تعامل با محیط برای افراد. شما می‌توانید از این مراکز برای به کارگیری سمعکتان، درخواست پشتیبانی یا فناوری کمکی مربوط به شنوایی، دوره‌های آموزش فنون شنوایی و مانند اینها کمک بگیرید.

واحد شنوایی‌سنجی/درمانگاه شنوایی (Audiologisk afdeling/Høreklinik)

در یک واحد شنوایی‌سنجی یا درمانگاه شنوایی به کسانی که مشکل شنوایی دارند کمک می‌شود. خدمات ارائه شده در این مکانها، سنجش شنوایی، تعیین سمعک مناسب، و مشاوره درباره شیوه به کارگیری سمعک را دربرمی‌گیرد.

فروشنده آزاد (Privat forhandler)

پس از ارجاع از سوی پزشک برای گرفتن سمعک، می‌توانید تصمیم بگیرید سمعکتان را از یک بیمارستان دولتی به رایگان دریافت نمایید یا یک یارانه دولتی دریافت کنید و آن را از یکی از فروشنده‌های مجاز آزاد بخرید.

کمک شخصی (Personlig assistance)

کسانی که معلولیت دائمی، مانند ضعف شنوایی دارند می‌توانند برای کمک شخصی در محل کار از دولت کمک مالی بگیرند. کمک شخصی می‌تواند خدمات یک مترجم هنگام شرکت در جلسه‌ها یا دوره‌های آموزشی را به همراه داشته باشد.

خدمات ترجمه نوشتاری (Skrivetolkning)

یک مترجم نوشتاری، همه چیزهایی که گفته می‌شود را با نوشتن آنها به رایانه منتقل می‌کند تا کسانی که ضعف شنوایی دارند بتوانند با خواندن اطلاعات نوشته شده روی صفحه رایانه، مطلب را پیگیری کنند. هنگام جلسه‌ها، دوره‌های آموزشی، همایشهای مهم، رویدادهای اجتماعی و مانند اینها می‌توان از خدمات مترجم نوشتاری بهره گرفت.

خدمات ترجمه زبان اشاره (Tegnsprogstolkning)

مترجم زبان اشاره، همه چیزهایی که گفته می‌شود را با برگرداندن آنها به زبان اشاره منتقل می‌کند. طبعا بهره‌گیری از این خدمت، مستلزم آن است که فرد دارای ضعف شنوایی، زبان اشاره را بفهمد. هنگام جلسه‌ها، دوره‌های آموزشی، همایشهای مهم، رویدادهای اجتماعی و مانند اینها می‌توان از خدمات مترجم زبان اشاره بهره گرفت.

سمعک (Høreapparat)

سعک از یک میکروفون، آمپلیفایر و یک بلندگو تشکیل می‌شود. کارکرد آن را می‌توان با یک سیستم PA مقایسه نمود که در آن، گوینده با میکروفون سخن می‌گوید و صدا پس از تقویت توسط آمپلیفایر از بلندگوها پخش می‌شود.

سه گونه سمعک وجود دارد: سمعکهای پشت گوشی یا BTE، سمعکهای درون گوشی یا ITE، و سمعکهای صددرصد درون مجرایی یا CIC. این نامها به آشکار بودن یا نبودن ابزار و نیز جای قرار گرفتن آن برمی‌گردد. سمعکها را می‌توان حتی برای پاسخگویی به نیازهای کسی که ضعف شدید شنوایی دارد سازگار نمود. هرچند سمعک هرگز نمی‌تواند جای شنوایی "طبیعی" را بگیرد صدای بازتولید شده توسط آن برای خیلیها کمک بزرگی است.

فناوری کمک به شنوایی (Høretekniske hjælpemidler)

فناوری کمک به شنوایی، شمار گسترده‌ای از محصولاتی را دربرمی‌گیرد که هنگام به کارگیری به تنهایی یا به همراه سمعک، به افراد کمک می‌کنند در وضعیتهای خاص یا شرایط ویژه، بهتر بشنوند.

سیستمهای حلقه القا، سیستمهای FM، تلفنهای تقویت شده و مانند اینها نمونه‌هایی از فناوری کمک به شنوایی هستند.

سیستم حلقه القا (Teleslynge)

سیستم حلقه القا دستگاهی است که برای تقویت صدا و فرستادن مستقیم آن با سیگنالهای بیسیم به یک سمعک به کار می‌رود. ازاین رو سیستمهای حلقه القا می‌توانند به فرد کمک کنند هنگام دور بودن از منبع صدا یا در جاهایی که پژواک صدا کم یا سروصدای پس‌زمینه زیاد است بهتر بشنود. همچنین سیستم حلقه القا را می‌توان به تلویزیون، رادیو، رایانه و مانند اینها وصل کرد؛ از سوی دیگر می‌توان هنگام جلسات آموزشی یا نشستها، دستگاه را به میکروفون وصل کرد (نمونه).

اگر سمعکتان telecoil  (برنامه 'T' یا 'M-T') دارد می‌توانید از سیستم حلقه القا استفاده کنید. هنگام اتصال به یک سیستم حلقه القا، سمعک باید روی این برنامه تنظیم شده باشد. سیستمهای حلقه القا در شماری از موسسه‌های دولتی، کلیساها و سینماها یافت می‌شوند.

 سیستم FM  (FM-system)

سیستم FM ، یک واحد بیسیم است که در آن می‌توان سیگنال دریافتی از مثلا یک میکروفون را مستقیما در سمعک کاربر دریافت نمود همانگونه که یک رادیوی FM  سیگنال را از برج فرستنده رادیو دریافت می‌کند. گیرنده، واحد مستقلی است که به سمعک متصل می‌باشد اما فرستنده معمولا یک میکروفون کوچک دستی است که می‌تواند روی میز، دور گردن گوینده یا در دست کاربر جای بگیرد. شماری از سیستمهای FM  را می‌توان به انواع گوناگون تلفن، هدفون، سیستمهای استریو و آژیرها وصل نمود.

تلفنها (Telefoner)

شماری از کسانی که ضعف شنوایی دارند می‌توانند از تلفنهای عادی استفاده کنند به شرطی که گفتگو در محیطی آرام انجام شود و کسی که آن سوی خط است روشن سخن بگوید. تلفنهای تقویت شده‌ای هم هستند که صدا را در گوشی تقویت می‌کنند. بسیاری از سیستمهای FM  را می‌توان به تلفنهای ثابت یا سیار وصل کرد.

صداهای نشانه/سیستمهای زنگ/ساعت شماطه‌دار لرزشی
(Signallyde/ringeanlæg/vibratorvækkeure)

توانایی تشخیص انواع گوناگون نشانه‌ها مهم است مانند نشانه‌های هشداری مثل آژیرهای آتش یا زنگ تلفن، زنگ در یا زنگ ساعت. دستگاههای گوناگون فناوری کمکی می‌توانند چه از طریق تولید صداهای بلندتر، یا با اتصال چراغهای چشمکزن یا دستگاههای لرزاننده به واحد مورد نظر در این موقعیتها مفید باشند. نمونه‌های این گونه از فناوری کمکی عبارتند از:

  • ساعتهای شماطه‌دار لرزشی: ساعتهای زنگداری که برای بیدار کردن کاربرانی که ضعف شنوایی دارند به جای زنگ زدن می‌لرزند.
  • دستگاههای نوری: سیستمی که هنگام نواخته شدن زنگ در/تلفن یا بروز یک موقعیت دیگر، یک نشانه دیداری را (از طریق یک چراغ چشمکزن) می‌فرستد.