Ordbog Bliviarbejde.dk

Høreprøve

En høreprøve foretages normalt ved, at du får et sæt hovedtelefoner på. Gennem hovedtelefonerne præsenteres du for forskellige lyde. Du vil blive bedt om at angive, hvornår du hører lydene. Ved at notere hvilke toner du kan høre, vil den der foretager høreprøven være i stand til at vurdere din hørelse.

Audiogram

Resultatet af en høreprøve optegnes i et audiogram. Et audiogram er et koordinatsystem, som giver en overskuelig grafisk fremstilling af høretabets størrelse og omfang.

Specialkonsulent

Der er specialkonsulenter mange steder i landet. Specialkonsulenterne er kommunernes tilbud om gratis rådgivning til blandt andet personer med høreproblemer. Specialkonsulenternes opgave er blandt andet at koordinere de forskellige hjælpemuligheder, der findes. Specialkonsulenterne kan blandt andet hjælpe, hvis du har problemer med fx kommunikationen på arbejdspladsen, hjælpemidler til uddannelsen og arbejdspladsen, at søge økonomisk støtte, bevilling af tolk, kursustilbud, accept af høretab m.m.

Hvis der ikke er specialkonsulenter i din kommune, skal du rette henvendelse til dit jobcenter eller høreinstitut/kommunikationscenter. Se efter specialkonsulenter i din kommune her.

Høreinstitut/Kommunikationscenter

Høreinstitutterne/kommunikationscentrene er specialundervisnings- og rådgivningscentre for personer med funktionsnedsættelse blandt andet indenfor høreområdet. Alle har adgang til høreinstitutternes/kommunikationscentrenes tilbud, der alle har til formål at øge mulighederne for kommunikation og samspil med omverdenen. Her kan du fx få hjælp til at benytte dit høreapparat, hjælp til ansøgning om høretekniske hjælpemidler, kurser i høretaktik, m.m.

Audiologisk afdeling/Høreklinik

På den audiologiske afdeling eller høreklinikken ydes hjælp til personer med høreproblemer. Her kan du blandt andet få lavet høreprøver, få 'taget mål' til dine høreapparater og få vejledning i brugen af høreapparaterne.

Privat forhandler

Hvis du henvises til høreapparatbehandling, kan du selv bestemme, om du vil behandles og få høreapparater gratis fra det offentlige sygehusvæsen, eller om du vil have tilskud til at købe høreapparater hos en godkendt privat forhandler.

Personlig assistance

Personer med en varig funktionsnedsættelse som fx en hørenedsættelse kan få tilskud til personlig assistance på jobbet. Den personlige assistance kan fx bestå i tolkebistand ved møder eller kurser.

Skrivetolkning

En skrivetolk formidler alt hvad der bliver sagt ved at skrive det ned på en computer, således at den der har høreproblemer kan følge med ved at læse på en skærm. Skrivetolkning kan benyttes ved fx møder, kurser, vigtige samtaler, sociale begivenheder, m.m.

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogstolk formidler alt hvad der bliver sagt ved at omsætte det sagte til tegnsprog, hvilket naturligvis forudsætter, at den der har høreproblemer er fortrolig hermed. Tegnsprogstolkning kan benyttes ved fx møder, kurser, vigtige samtaler, sociale begivenheder, m.m.

Høreapparat

Et høreapparat består af en mikrofon, en forstærker og en højtaler. Funktionen kan sammenlignes med et mikrofonanlæg, hvor fx en foredragsholder taler i en mikrofon, hvorefter lyden forstærkes og sendes ud i en højtaler.

Der findes tre typer høreapparater: Bag-øret-apparater, i-øret-apparater og helt-inde-i-øret-apparater - betegnelserne refererer til udseendet og placeringen af apparatet. Høreapparater kan tilpasses til selv meget svære høretab. Selvom et høreapparat aldrig bliver det samme som en normal hørelse, giver det en lydgengivelse, som er til stor hjælp for mange mennesker.

Høretekniske hjælpemidler

Høretekniske hjælpemidler dækker over en lang række produkter, som brugt enten sammen med høreapparat eller alene skal hjælpe med at høre i særlige situationer eller under særlige omstændigheder.

Eksempler på høretekniske hjælpemidler er teleslynge, FM-system, forstærkertelefon, m.m.

Teleslynge

En teleslynge er et apparat, der forstærker lyd og sender det trådløst direkte til et høreapparat. På denne måde kan teleslyngen være en hjælp til at høre, selv om der er afstand til lydkilden, dårlig akustik eller baggrundsstøj i lokalet. En teleslynge kan også sluttes til TV, radio, computer m.v. Eller man kan tilslutte mikrofoner fx til brug ved møder eller uddannelse.

Du kan bruge en teleslynge, hvis der i dit høreapparat er telespole (programmet T eller M/T). Høreapparatet skal stilles på dette program, når du skal høre via teleslyngen. Der findes teleslynger i en række offentlige institutioner, kirker og biografer.

FM-system

Et FM-anlæg er et trådløst system, hvor signalet fra fx en mikrofon kan modtages direkte i brugerens høreapparat, på samme måde som en FM radio modtager et signal fra en radiosender. Modtageren er en selvstændig enhed, der sættes på høreapparatet, mens senderen typisk er en lille håndmikrofon, der kan anbringes på et bord, om halsen på en foredragsholder eller i hånden på brugeren. Nogle FM-systemer kan kobles til forskellige former for telefon, hovedtelefoner, stereoanlæg og alarmer.

Telefoner

Nogle personer med høreproblemer kan bruge en almindelig telefon, hvis samtalen foregår i rolige omgivelser og der bliver talt tydeligt. Der findes imidlertid også forstærkertelefoner, som forstærker lyden. Mange FM-systemer kan kobles sammen med telefoner eller mobiltelefoner.

Signallyde/ringeanlæg/vibratorvækkeure

Det er vigtigt at kunne opfatte forskellige former for signaler. Det kan fx være varsels-alarmer (brandalarm mv.), telefonens kimen, dørklokken eller vækkeuret. Forskellige typer hjælpemidler kan være til gavn i disse situationer. Enten ved at de giver en højere lyd, eller der kan være tilkoblet et blinklys eller en vibrator til apparatet. Eksempler på denne type hjælpemidler er:

  • Vibratorvækkeure: Et vækkeur, der bruger vibrationer i stedet for lyd til at vække folk.
  • Lysanlæg: Et system, der giver visuel besked (via en blinkende lampe) om at det ringer på døren, at telefonen ringer eller noget helt tredje.