Kurser, netværk, mv.

De fleste høreinstitutter/kommunikationscentre har specielle tilbud om kurser for erhvervsaktive med nedsat hørelse. Du kan få en oversigt over institutterne her.

Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder kurserne "Bevar dit arbejde", som er et specielt kursusforløb for personer, der har svært ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, og forløb tilrettelagt dem, der pt. står udenfor arbejdsmarkedet. Læs om de forskellige muligheder her

Høreforeningen har et medlemstilbud om deltagelse i netværksgrupper, hvoraf størstedelen af grupperne er for personer i den erhvervsaktive alder. I grupperne mødes ligestillede og udveksler erfaringer samt inspirerer hinanden til, hvordan man tackler nedsat hørelse i privat- og arbejdslivet. Læs mere om netværksgrupperne her .

Gennem sociale medier, som fx Facebook, kan man melde sig ind i grupper for hørehæmmede, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og diskutere relevante problemstillinger.