Kompensationsordninger

Formålet med reglerne om kompensation til handicappede i erhverv er at ligestille personer med handicap med personer uden handicap med henblik på at få eller fastholde et arbejde. Det kan fx være at ligestille personer med nedsat hørelse med normalt hørende ved at give kompensation for den nedsatte eller manglende hørelse.

De forskellige kompensationsordninger har nogle betingelser, der skal være opfyldte. Det er en god idé at søge vejledning hos en specialkonsulent, hvis man ønsker at gøre brug af ordningerne. Specialkonsulenten kan vejlede i lovgivningen på høreområdet.

Der kan være bl.a. være tale om følgende ordninger:

Se en oversigt her over de forskellige muligheder for kompensation, som personer med nedsat hørelse kan gøre brug af i forbindelse med at få eller at fastholde et arbejde.