Hvad kan man gøre for sig selv?

Man er nødt til selv at nå til erkendelsen af, at man hører dårligt og at acceptere, at man kan have gavn af høreapparat og andre høretekniske hjælpemidler. Læs fx artiklen her, der handler om at få høreapparat.

Det kan være en stor overvindelse at skulle være åben om sin hørenedsættelse. Det føles desværre stadig pinligt for nogle at sige, at de ikke hører godt. På en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, kan det være en fordel at være åben om, at man har nedsat hørelse. Selv med et godt høreapparat, vil der forekomme misforståelser, eller det sker, at der er noget, man ikke hører. Hvis dine kolleger ikke ved, at du har nedsat hørelse, kan det skabe misforståelser, hvis du fx ikke svarer på deres "Godmorgen".

For de fleste er det en lettelse ikke at skjule en hørenedsættelse, og for kollegerne vil det være en hjælp at få gode råd om, hvordan de bedst kan få en god kommunikation med dig. Fx er det vigtigt at vide, at det er bedst at have øjenkontakt når de taler med dig, og at der ikke er for meget baggrundsstøj. Se flere gode råd her.

Man kan også undersøge om brug af høretekniske hjælpemidler vil hjælpe. Det kan være mikrofon/FM-systemer, der gør, at man bedre kan følge med ved møder og samtaler. Det kan være forstærkertelefoner, der kan sende lyden mere tydeligt til et høreapparat, eller som kan forstærke lyden bedre. Der findes også forskellige trådløse alarmsystemer, fx i form af vibrator, der kan gøre opmærksom på lyde (fx patientopkald til sygeplejersker, forskellige former for varsling osv.). For udførlig information om høretekniske hjælpemidler kan du læse her.

Hvis du vil læse om, hvordan andre har taklet deres høretab i privatliv og på arbejde, kan du gøre det her.