Hvad kan man ændre?

Her er nogle forhold man kan overveje at ændre på arbejdspladsen for at forbedre lytteforholdene:

Møder

Er der god akustik og belysning i møderummet, og foregår møder uden forstyrrelser udefra?

Er der god mødeskik? Taler man kun én ad gangen? Er der ordstyrer? Kan alle se den der taler?

Støj

Er der støj, der kan fjernes eller mindskes?

Er det muligt at tale ugeneret i telefon uden baggrundssnak og øvrig støj?

Kommunikation

Bliver der givet hurtige beskeder på gange og lignende? Eller har man et meddelelsessystem, som fungerer for alle?

Arbejdsmiljø

Har man et arbejdsmiljø, hvor der er overensstemmelse mellem de krav der stilles og de ressourcer man har?

Er der en god tone på arbejdspladsen, eller forekommer der grove drillerier og mobning?