Šta se može promijeniti?

Evo nekoliko oblasti koje treba razmotriti pri vršenju promjena na radnom mjestu radi poboljšanja sveukupnih uslova čujnosti:

Sastanci

Da li sala za sastanke posjeduje dobru akustiku i osvjetljenje? Da li se sastanci održavaju bez ometanja vanjskom bukom?

Da li se primjenjuju odgovarajuće prakse za održavanje sastanaka? Da li je dozvoljeno da u isto vrijeme govori samo jedna osoba? Da li postoji predsjedavajući? Da li svatko može da vidi osobu koja govori?

Buka

Da li se postojeća buka može ukloniti ili smanjiti?

Da li je moguće razgovarati telefonom bez prekida, bez razgovora u pozadini i drugih izvora buke?

Komunikacija

Da li se poruke prenose na brzinu u prolazu ili postoji sistem prenošenja poruka koji uspješno funkcionira za sve?

Radno okruženje

Da li u Vašem radnom okruženju postavljeni zahtjevi odgovaraju dostupnim resursima?

Da li u radnoj sredini postoji pozitivan opšti ton ili među kolegama ima pojava nasilnog ponašanja i zlostavljanja?