ضعف شنوایی در محل کار 

اغلب افراد دارای ضعف شنوایی، در بازار کار با مشکل چندانی مواجه نیستند. با این حال، فاکتورهای متعددی بر نحوه عملکرد مطلوب افراد دارای ضعف شنوایی در محیط کار تاثیر می گذارند:

  • هر چه ضعف شنوایی شدیدتر باشد، معمولا مشکلات ارتباطی شدیدتری بروز می کند.
  • هر چه سطح برقراری ارتباط مورد نیاز جهت انجام فعالیت های کاری بالاتر باشد، انجام آن کار برای افراد دارای ضعف شنوایی دشوارتر خواهد بود.
  • هر چه سر و صدای پس زمینه در محیط کار بیشتر باشد، شنیدن پیام های گفتاری و امثال آن مشکل تر خواهد بود.
  • هر چه استرس محیط کار بیشتر یا کیفیت آن پایین تر باشد، ارائه عملکرد کاری مطلوب برای افراد دارای ضعف شنیداری دشوارتر خواهد بود.

به طور کلی، همه از شرایط بهینه در محیط کار سود می برند، اما چنین شرایطی بویژه برای افراد دارای ضعف شنوایی سودمند خواهد بود.