Oštećenje sluha i radno mjesto

Mnogi ljudi sa oštećenim sluhom nemaju problema na tržištu rada. Međutim, postoji nekoliko faktora koji mogu utjecati na to sa koliko uspjeha osoba sa oštećenim sluhom funkcionira na radnom mjestu.

  • Povećanje gubitka sluha često rezultira povećanjem komunikacionih problema.
  • Što je viši nivo komunikacije potreban za izvođenje radnih zadataka, to je teže za ljude sa oštećenim sluhom.
  • Što je više pozadinske buke u radnoj sredini, to je teže čuti verbalne poruke i slično.
  • Što je radno okruženje više povezano sa stresom ili što je niža kvaliteta radnog okruženja, to je teže ljudima sa oštećenim sluhom da dobro obavljaju posao.

U principu, svi imaju koristi od poboljšanih radnih uslova, ali to naročito važi za osobe sa oštećenim sluhom.