Nedsat hørelse på arbejde

De fleste med nedsat hørelse klarer sig fint på arbejdsmarkedet. Men der er flere faktorer, der har indflydelse på, hvor godt man fungerer på sin arbejdsplads, hvis man har nedsat hørelse:

  • Jo større hørenedsættelse, jo flere kommunikationsproblemer vil der mange gange være.
  • Jo mere kommunikation der indgår i arbejdsopgaverne, jo sværere vil det også være for den, der har nedsat hørelse.
  • Jo mere baggrundsstøj der er på en arbejdsplads, jo sværere vil det være at høre beskeder osv.
  • Jo mere stresset eller jo dårligere arbejdsmiljø der er på en arbejdsplads, jo vanskeligere vil det være at klare sig med nedsat hørelse.

Generelt kan det siges, at hvis man forbedrer forholdene på en arbejdsplads vil alle have gavn af det, og især medarbejdere med nedsat hørelse.