Statistik

Der findes ingen centrale registre over, hvor mange personer i Danmark, der har nedsat hørelse. Forskellige undersøgelser tyder på, at omkring hver sjette dansker har nedsat hørelse.

Man mener:

  • At omkring 800.000 personer i Danmark har nedsat hørelse
  • At godt 300.000 personer i Danmark bruger høreapparat
  • At 1 ud af 10 personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år) har svært ved at følge med i en samtale, når flere personer er samlet
  • At omkring halvdelen af alle personer i Danmark over 75 år har nedsat hørelse