Hvor går man hen?

Hvis du har mistanke om, at du har nedsat hørelse, kan du henvende dig til en ørelæge. Ørelægen kan foretage høreprøver og undersøgelser og afgøre, om du kan henvises til at få et høreapparat. Man behøver ikke en henvisning for at gå til ørelæge, men der kan være ventetid.

Høreapparater kan fås gratis via de offentlige høreklinikker/audiologiske afdelinger, eller man kan få tilskud til køb af høreapparater hos private forhandlere, hvis man er blevet henvist fra ørelægen.

For at få et høreapparat skal du bestille tid enten på en offentlig høreklinik/audiologisk afdeling eller hos en privat forhandler. Her foretages også undersøgelser, og hvis der er en hørenedsættelse, besluttes det, hvilken behandling der passer bedst til dine behov. I de fleste tilfælde vil der være tale om et høreapparat. Der vil også blive lavet aftryk af øret/øregangen, så høreapparatet passer præcis til dig. Der går lidt tid fra den første undersøgelse, til du får udleveret høreapparatet.

Ved udleveringen af høreapparatet og ved de efterfølgende besøg vil høreapparatet blive tilpasset så det passer til din hørenedsættelse, og du vil blive vejledt i, hvordan man bruger og vedligeholder det. Du vil få udleveret en betjeningsvejledning og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Det tager lidt tid at vænne sig til at bruge høreapparat. Det bedste er at starte med at bruge det i vante omgivelser, hvor du kender lydene. Når du har vænnet dig til høreapparatet og det eventuelt er blevet finjusteret, skulle du gerne opleve, at du hører betydeligt bedre.

Læs mere om det offentlige system her.

Læs mere om vejen til offentlig og privat behandling her.

Rådgivning og kursusvirksomhed om hvordan du bruger dit høreapparat - og lærer at leve godt med det - kan fås hos høreinstitutter/kommunikationscentre.