Erkendelse

Det kan tage tid at erkende og acceptere, at man har nedsat hørelse. Selvom mange danskere i den erhvervsaktive alder har nedsat hørelse, er der ikke mange der taler åbent om det. Det skyldes mange gange de fordomme, der eksisterer omkring nedsat hørelse, som fx at det er gamle og forvirrede mennesker, der hører dårligt.

Mange mennesker hører dårligt uden at gøre noget ved det. Det skyldes ofte, at de ikke er klar over, hvad det er der sker. Man lægger måske bare mærke til, at folk snakker utydeligt, eller at man har svært ved at høre, hvad der bliver sagt i større forsamlinger. Det betyder, at der kan gå lang tid fra problemerne med hørelsen sætter ind, til man erkender og accepterer sin nedsatte hørelse, og får gjort noget ved problemet.

Derudover er mange personer med nedsat hørelse nervøse for, at de ikke kan klare deres arbejde. De er bange for ikke at slå til. Det er en uheldig reaktion, for i de allerfleste tilfælde er det muligt at håndtere høretabet og der er mange muligheder for at overvinde de barrierer, den nedsatte hørelse kan medføre på jobbet og i privatlivet.