Oštećeni sluh - šta treba da uradim?

Oštećenje sluha može zahvatiti svakoga, u bilo kojoj životnoj dobi. Uzroci su brojni i uključuju taloženje voska u ušima, prisustvo tekućine u srednjem uhu, oštećenje bukom, starost, genetiku itd. Kod mnogih, tipično oštećenje sluha će napredovati polako tijekom dugog vremenskog perioda.

Mnogi ljudi ne primijete da im se sluh pogoršao tijekom vremena. Nekima može izgledati da drugi govore nejasno, ili mogu biti razdražljiviji nego obično ili se mogu ustezati od sudjelovanja na događajima gdje se okuplja mnoštvo ljudi, dok drugi mogu primijetiti da su umorniji nego obično nakon dana provedenog na poslu ili da se njihovi prijatelji i članovi porodice žale da zvuk na televizoru ili radiju puštaju preglasno.

Važno je da budete svjesni potencijalnog oštećenja sluha, a isto tako je važno da po potrebi provjerite svoj sluh.

Ako želite saznati gdje možete da provjerite svoj sluh, kliknite ovdje.