Bağlantılar

Bar SOSU, Bar FOKA ve Bar UF

İç Mekan Ortamı Portalı, işyerinde iyi iç mekan ortamının önemi konusunda farkındalığı artırmak için çalışmaktadır ve çalışanları, işverenleri ve güvenlik temsilcilerini hedeflemektedir. Burada, gürültü, aydınlatma ve havalandırma gibi kötü iç mekan ortamına nelerin neden olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda iç mekan ortamının iyileştirilmesi için birçok yararlı ipucu da bulabilirsiniz.

Castberggård Job- og Udviklingscenter (Castberggård İş ve Geliştirme Merkezi)

Bu site, işitme bozukluğuna sahip kişiler içindir. Burada Castberggård İş ve Geliştirme Merkezi'nin işitme bozukluğuna sahip kişilere sunduğu ve iş bulma ve işte çalışmaya devam etme kursları dâhil olmak üzere sunduğu çeşitli kurslar ve etkinlikler hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Kurslarda, kişisel eylem planları, profesyonel beceri gelişimi ve işitme bozukluğuna sahip kişilerin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmeye yönelik araçlar gibi çeşitli alanlar kapsanmaktadır.

Audiologi.dk

Audiologi.dk, odyolojik alanda işitme sağlığı danışmanlığı ve yol gösterme hizmetleri sunmaktadır. Akustik ve işitmeyle ilgili yardımcı teknolojiler hakkında broşürleri buradan indirebilirsiniz.

Hoerelse.info (Hearing.info)

Hoerelse.info, ses, işitme ve işitme kaybıyla ilgili bilgiler sağlar ve işyeri, aile yaşamı ve sosyal ortamlarda işitmeyle ilgili sorunlar hakkında uygun bilgileri bir araya getirir. Hoerelse.info'da işitme kaybı, işyerinde yardımcı teknoloji, çocuklar ve yetişkinler arasında işitme kaybı vs. ile ilgili bilgiler de bulabilirsiniz. İşitme kaybı ve kulak çınlaması ile ilgili bilgiler için bir referans listesi de bulabilirsiniz. Hoerelse.info, Castberggård tarafından, Hear-It AISBL ile işbirliği içinde yönetilmektedir.

I Job Nu (Artık Çalışıyorum)

I Job Nu, engelli kişiler ve şirketler için bir iş ve bilgi portalıdır. Özgeçmişler ve iş veritabanı, iş eşleştirme programı, röportajlar ve çeşitli sübvanse programları, burslar, yönetmelikler vs. hakkında çok çeşitli bilgiler içerir. Portal, Danimarka Engelli Kişiler Organizasyonları, Danimarka Ulusal İşçi Pazarı Kurumu, Danimarka Sendika Konfederasyonları ve bir dizi büyük Danimarka şirketi tarafından yönetilmektedir.

Høreforeningen (Danimarka İşitme Engelliler Derneği)

Danimarka İşitme Engelliler Derneği, işitme engelli kişilerin hayatlarını geliştirmek için çalışan bir gruptur. Dernek, kulakla ilgili hastalıklar, ses ve işitme sorunları, yardımcı teknolojiler vs. ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. Dernek, danışmanlık ve ağ gruplarıyla [6.6.1] işitme kaybıyla baş etmelerine yardımcı olarak da tüm üyelerini desteklemektedir.

Videnscenter for hørehandicap (İşitme Engelliler için Bilgi Merkezi)

İşitme engelliler için bir bilgi merkezi olan Videnscenter for hørehandicap, işitme sorunlarıyla ilgili bilgileri derler, işler, geliştirir ve yayar. Merkezin amacı, işitme bozukluğu olan kişiler için mevcut olan yerel ve bölgesel seçeneklerin kalitesini garanti etmek amacıyla farklı sektörler, profesyonel gruplar ve bölgeler çapında bilgi ve deneyim değişimini güçlendirmektir. Bu bilgi, yöneticiler, kurumlar, eğitim merkezleri, sağır ve işitme engelli personel, kullanıcı organizasyonlarının yanı sıra, sağır, sonradan sağır olan ve işitme güçlüğü çeken bireyler tarafından kullanılabilir. Bu web sitesi, işitme bozukluğuna sahip bireylerle çalışan profesyonelleri hedeflemektedir.

Specialfunktionen Job & Handicap (Özel İşlevli İş ve Engeller)

Specialfunktionen Job & Handicap, engelli kişilere, işlerinde çalışmaya devam etmeleri ve işyerine tam olarak uyum sağlamaları için yardımcı olmayı amaçlayan, ülke çapında faaliyet gösteren bir örgüttür. Specialfunktionen, Danimarka'daki iş merkezleri ve istihdam yardım sektöründe yer alan diğer birimleri hedeflemektedir. Specialfunktionen, engelli kişilerin çalışma hayatına girmesi için danışmanlık, bilgi ve geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Handicaporganisationer for alle (Herkes için Engelli Kişilerin Organizasyonu)

Herkes İçin Engelli Kişilerin Organizasyonları, etnik azınlıkları mevcut sosyal ve profesyonel yardım konusunda bilgilendirmek için Danimarka'daki engelli organizasyonlar hakkında bilgiler verir. Web sitesi, Danca, İngilizce, Somali Dili, Arapça, Türkçe, Urdu Dili, Farsça ve Sırpça-Hırvatça olarak mevcuttur.

Vidensnetværket Handicap & Beskæftigelse (Engellilik ve İstihdam Bilgi Ağı)

Vidensnetværket'in amacı, istihdam alanında etkin olanların, hastalık ve engelli kişilerin çalışma hayatına nasıl en iyi şekilde girebilecekleri ve iş bulabilecekleri konusunda gerekli bilgilere sahip olmasını sağlamaktır. Vidensnetværket, özellikle iş merkezlerinde çalışan kişiler için yararlıdır: sosyal çalışma görevlileri, iş danışmanları, yöneticiler ve istihdam alanında çalışan diğer kişilerin yanı sıra çalışma hayatında kalmak ya da uyum sağlamak zorunda olan bireyler.