Links

Bar SOSU, Bar FOKA og Bar UF

Indeklimaportalen arbejder for at øge opmærksomheden på indeklimaets betydning for arbejdspladsen og henvender sig både til medarbejdere, arbejdsgivere og sikkerhedsrepræsentanter. Her finder du blandt andet information om, hvad der kan ligge til grund for et dårligt indeklima - herunder støj, belysning og ventilation. Der gives også gode råd til, hvordan man forbedrer indeklimaet.

Castberggård Job- og Udviklingscenter

Siden henvender sig til personer med høretab. Her kan du finde informationer om de kurser og tilbud Castberggård Job- og Udviklingscenter udbyder til personer med nedsat hørelse - herunder kurser vedrørende jobskaffelse og jobfastholdelse. På kurserne arbejdes der blandt andet med personlige handleplaner, faglig opkvalificering og værktøjer til at tackle personlige problemer for personer med nedsat hørelse.

Audiologi.dk

Audiologi.dk har til opgave at lave konsulentarbejde for høreforsorgen og tilbyder rådgivning på det audiologiske område. Pjece om akustik og høretekniske hjælpemidler kan også downloades herfra.

Hoerelse.info

Hoerelse.info informerer om lyd, hørelse og høretab og opsamler relevante nyheder på høreområdet - på arbejdspladsen, i familien og i sociale sammenhænge. På hoerelse.info finder du blandt andet faktuelle oplysninger om høretab, hjælpemidler på arbejdspladsen, høretab blandt børn og unge mm. Du finder også en referenceliste til litteratur om nedsat hørelse og tinnitus. Hoerelse.info drives af Castberggård i samarbejde med foreningen Hear-It AISBL.

Høreforeningen

Høreforeningen er en interesseorganisation, der arbejder for at forbedre livsvilkårene for personer med nedsat hørelse. Høreforeningen informerer om ørets sygdomme, lyd- og høreproblemer, hjælpemidler mv. og støtter medlemmerne i at håndtere høretabet bl.a. gennem rådgivning og netværksgrupper, som er et tilbud til alle Høreforeningens medlemmer.

Vidensnetværket Handicap & Beskæftigelse

Vidensnetværket skal medvirke til, at aktører på beskæftigelsesområdet har den nødvendige viden om, hvordan mennesker med handicap/sygdom kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Vidensnetværket kan særligt hjælpe dig, hvis du er medarbejder i et jobcenter: sagsbehandler, jobkonsulent, leder, anden aktør i beskæftigelsesindsatsen eller borger med handicap/sygdom og skal fastholdes eller integreres på arbejdsmarkedet.