Professionel vejledning

Specialkonsulenterne for hørehæmmede er personer, der har speciel kompetence til at vejlede personer med nedsat hørelse, som er i den erhvervsaktive alder. Både privatpersoner, uddannelsessteder og arbejdspladser kan henvende sig til specialkonsulenterne og få råd vedrørende hjælpemidler mv. For henvendelse til specialkonsulenten læs her.

Jobcentrene og kommunen kan også være behjælpelige, da de administrerer ordningerne vedrørende kompensation for handicappede i erhverv. Du kan læse mere om sådanne ordninger her.

Uforpligtende henvendelser kan også ske til Castberggårds Job- og Udviklingscenter, der har speciel ekspertise vedrørende hørehæmmede og døve på arbejdsmarkedet.

Se linkssamlingen for flere steder, hvor du kan få professionel hjælp.