Hvad kan du gøre som arbejdsgiver?

Der er flere ting du kan gøre for at sikre dig, at medarbejdere med nedsat hørelse trives på arbejdspladsen:

Medarbejdersamtaler

Du kan skabe rum for åbenhed omkring hørelsen på arbejdspladsen ved at udarbejde særlige punkter til de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Det kan fx være et punkt omkring 'kommunikation', hvor eventuelle problemer med hørelsen kan drøftes. På denne måde gør du hørelsen til en selvfølgelig del af indsatsen for arbejdsmiljøet.

Rummelighed

Tag ansvaret for, at personalepolitikken og arbejdsmiljøet indeholder rummelige værdier. Formålet hermed vil være at skabe åbenhed vedrørende medarbejdernes særlige ressourcer og kompetencer.

Indsigt

Ved at sikre dig kendskab til de forskellige kompensationsordninger, kan du sende positive signaler til arbejdspladsen, såvel som den enkelte medarbejder. Læs mere om kompensationsmuligheder her.

Forebyggelse

Som arbejdsgiver kan du forebygge eventuelle problemer for medarbejdere med nedsat hørelse. Det kan blandt andet handle om at sørge for, at de fysiske omstændigheder på arbejdspladsen er optimale eller det kan være, at der skal fokus på minimering af støj. Det kan også være, at der skal være en mere klar mødestruktur, hvor der altid tages referat af møderne, så der skabes optimale vilkår for at alle kan følge med.