De gode råd

Her kan du læse nogle gode råd til, hvordan du kan være med til at sikre gode forhold på arbejdspladsen for medarbejdere med nedsat hørelse:

  • Undgå unødig baggrundsstøj. Hav øjenkontakt, tal tydeligt og ikke for hurtigt.
  • Sørg for god belysning og akustik.
  • Det er vigtigt at have en god måde at give meddelelser på. Undgå hurtige beskeder i forbifarten.
  • Hold en god mødekultur. Sørg for, at der er ordstyrer og referent. Giv medarbejderen med nedsat hørelse ret til at vælge den plads, hvor vedkommende bedst kan høre.
  • Vær åben overfor medarbejdere med nedsat hørelse. Lad de dumsmarte bemærkninger ligge.
  • Vær forsigtig med at sige "ikke noget", når en medarbejder med nedsat hørelse spørger, hvad der tales om - ligegyldigt hvor uvigtigt det sagte er.
  • Gør hvad der er muligt for at undgå stress og dårligt arbejdsmiljø.