İşyeri için bilgiler

Danimarka'daki çalışma yaşındaki nüfusun yaklaşık %10'u işitme bozukluğuna sahiptir. Yani işyerinizde çalışan birinin işitme kaybı yaşıyor olması büyük olasılıktır.

İşitme bozukluğuyla yaşamak hala 'tabu' konulardan biridir ve işitme kaybıyla yaşayan çalışanlar bazen işlerini yapamayacaklarından korkarlar.

İnsanlar arasında işitme kaybı sıklıkla ortaya çıkabilmektedir ve yalnızca işitme bozukluğuna sahip kişiler tarafından değil, onların etrafındakiler için de yüzleşilmesi ve uygun biçimde ele alınması gereken bir durumdur.

İşitme bozukluğuna sahip çalışanlar, "doğru duymak" için önemli ölçüde çaba sarf ederler. Bu nedenle, özellikle çalışma ortamı stresi ve tempo yüksekse yorgunluk belirtileri yaşayabilirler.

En iyi işitme yardımcı cihazı bile işitme kaybını tam olarak telafi edemez ama yardımcı olabilir! İşitme engelli kişilerin işyerlerinde iyi performans göstermelerine yardımcı olacak başka işitmeyle ilgili yardımcı teknolojiler de mevcuttur. Yardımcı teknoloji cihazları, hem işverenler hem de çalışanlar için ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Günümüzün işyerlerinde iletişime çok önem verilmekte ve genel temponun geçmişten daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle kaliteli bir çalışma ortamı yaratmak çok daha önemli hale gelmiştir. Eğer işyerinde çalışanlar işitmeyle ilgili sorunları daha açık konuşabilirlerse, işitme bozukluğuna sahip olabilecek kişiler açısından daha kaliteli bir çalışma ortamı yaratılabilir. Genellikle, işitme engelli çalışanlar için çalışma koşulları, yalnızca birkaç küçük değişim ve kural uygulanarak geliştirilebilir.