Information til arbejdspladsen

Ca. 10 % af alle i den erhvervsaktive alder i Danmark har nedsat hørelse, så der er sandsynligvis også nogle på jeres arbejdsplads, der har problemet inde på livet.

At have nedsat hørelse kan stadigvæk være et tabubelagt emne, og medarbejdere, der har problemer med hørelsen, kan være bange for, at de ikke kan klare deres arbejde.

Når man hører dårligt er det relationerne mennesker imellem der rammes - en situation, der skal håndteres. Det har såvel den hørehæmmede som omgivelserne en andel i.

Medarbejdere med nedsat hørelse bruger meget energi på at "høre rigtigt". Derfor kan medarbejdere med nedsat hørelse have perioder, hvor de er meget trætte - især hvis arbejdsklimaet er dårligt, og tempoet er højt.

Selv det bedste høreapparat kan ikke fuldstændig kompensere for et høretab - men det hjælper! Der findes yderligere høretekniske hjælpemidler, der kan medvirke til, at man fungerer godt på arbejdspladsen trods hørenedsættelse. Høretekniske hjælpemidler er gratis - både de personlige og dem der eventuelt skal installeres på arbejdspladsen. Læs mere her.

I dag er det typisk sådan, at kommunikation har en stor betydning i arbejdslivet, og at arbejdstempoet er højere end før i tiden. Derfor er det vigtigere end nogensinde at skabe et godt arbejdsklima: Der hvor man kan tale åbent om eventuelle problemer med hørelsen, bliver det lettere at skabe et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere, som er berørte af problemet. Ofte skal der kun nogle mindre tiltag og enkle regler til, for at medarbejdere med nedsat hørelse får bedre arbejdsvilkår.