Tehnološka pomagala

Slušna pomagala i tehnološka pomagala u vezi sa sluhom služe za podršku ljudima sa oštećenim sluhom. Slušna pomagala su dostupna u nekoliko različitih modela i predstavljaju osnovno sredstvo za pomoć ljudima koji pate od gubitka sluha. Pod tehnološkim pomagalima podrazumijevamo proizvode koji u svakodnevnom životu nadopunjavaju slušna pomagala. Tehnološka pomagala u vezi sa sluhom mogu biti najrazličitiji proizvodi, od FM sistema do dodatne opreme za mobilne telefone, koji omogućuju da zvuk dopre direktno u uho bez pozadinske buke. Dostupan je širok izbor tehnoloških pomagala.

Zapamtite da Vam komunikacioni centar ili specijalni savjetnik mogu pomoći da nađete odgovarajuće tehnološko pomagalo za Vašu privatnu upotrebu ili za upotrebu na radnom mjestu.

Tehnološka pomagala su besplatna. Ovdje možete pročitati više o javnom finansiranju.

Kliknite ovdje za najnovije vijesti o tehnologiji slušnih pomagala za radno mjesto.